Dykkernavigasjon

Blueprint Dykkernavigasjon Artemis

Dykkerkonsoller som kombinerer sensorer som fremadrettende sonar, DVL og GPS-navigasjon som er egnet for bruk av marine minedykkere, kommersielle dykkere, politi- og søk- og redningsdykkere som trenger å raskt og trygt finne undervannsobjekter.

GPS Navigatoren er en håndholdt undervanns datamaskin som kan bistå dykkere i søk og redning, kommersiell dykkervirksomhet samt vitenskapelige undersøkelser ved å navigere mellom forhåndsbestemte undervanns punkter og gi de tilgang til GPS baserte posisjoner.

Artemis er et modulært håndholdt konsoll som er konfigurert som en dykker måloppdagelses sonar og GPS undervanns hjelpemiddel.

ARTEMIS PRO er en håndholdt undervansdatamaskin som inkludere en måloppdageleses multistråle sonar, DVL, kamera, dykker lys, akustisk posisjonering, data modem og GNSS navigasjons hjelpemiddel. Utstyret er konstruert for å hjelpe dykkere i undervannsnavigasjon eller når de skal gjennomføre undersøkelser av havbunnen eller lete etter gjenstander på sjøbunnen.

Send oss en henvendelse