Flåtestyring

MarineNav Fleet Management

  • Gir deg mulighet til å overvåk en hel flåte  skip eller ROVer fra en ekstern plassering
  • Forbedre styringen av storskala operasjoner
  • Øk fartøyets effektivitet
  • Sikre effektive og trygge søke- og redningsoppdrag.
  • Forhindre motorproblemer og redusere vedlikeholdskostnader

Send oss en henvendelse