Serviceavtaler

Vi tilbyr serviceavtale på alle våre rov systemer.

Prisen på en service omfatter samtlige servicer i avtaleperioden. Man kan mao sende inn sitt system på service hver uke uten at dette øker servicekostnaden.

Service omfatter ikke frakt til/fra, deler, reparasjoner. 

Ta kontakt for ytterligere informasjon

Send oss en henvendelse