Vår forpliktelse til GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) er EUs nye personvernforordning og den største endringen i datavernlovgivning de siste 20 årene. GDPR erstatter personverndirektiv 95/46/EF og styrker EU-borgernes rettigheter når det gjelder egne personopplysninger.

SeaSpection verdsetter kundenes og medarbeidernes personvern. Vi er forpliktet til å handle i overensstemmelse med GDPR og skal være klare når ny datavernlovgivning trer i kraft tidligst 1. Juli 2018. For å komme dit vil SeaSpection forbedre hele sitt datavern.

SeaSpection har i forbindelse med GDPR prosjektet evaluert alle personvernrelaterte områder i SeaSpection i henhold til kravene i GDPR.

  • Kartlagt og analysert alle systemer som inneholder personopplysninger for å gjøre dem klare for GDPR
  • Iverksatt nye dataprosesser
  • Justert behandlingsprosesser for personopplysninger – tjenester, IT, salg, markedsføring og HR – og gjort dem klare for innføringen av GDPR
  • Evaluert tjenester som behandler kundenes personopplysninger for å kunne iverksette nødvendige databehandlingsavtaler
  • Evaluert leverandører og underleverandører for iverksetting av nødvendige databehandlingsavtaler

Parallelt med implementeringen av GDPR har SeaSpection evaluert hele sin infrastruktur for å sikre best mulig sikkerhet for personopplysninger. GDPR-bevissthetstrening er gjennomført i SeaSpection.

Send oss en henvendelse