Avanserte Fartøy Overvåkningssystemer

MarineNav Advanced Vessel Monitoring

Skip har av en rekke komplekse systemer for å hjelpe dem å overleve de tøffe forholdene til sjøs. Avanserte fartøyovervåkningssystemer (AVMs) holder styr på alt dette kompliserte utstyret og kan avgi advarsler eller alarmer til operatøren når de oppstår.

Send oss en henvendelse